Çevreci Servis

World Class Manufacturing Gümüş Seviye Ödülü ve ISO 14001 Belgesine sahip fabrikamız 5 üzerinden 4 puanla Avrupa standartlarında çevreci otomobiller üretmektedir. Fiat otomobiller JATO 2009 sonuçlarına göre 127.8 g/km değerleriyle 3. defa Avrupa’nın en çevreci otomobili seçilmiştir.

2010 itibariyle yan sanayi ve tedarikçileriyle WCM standartarında “Yeşil Satınalma” çalışmalarına başlanmıştır. Doğaya ve çevreye duyarlı Fiat yetkili bayi ve servislerimizde yapılan düzenlemeler ile çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumlu şekilde atıkları yönetmekte ve bertarafını sağlamaktayız.

Çevreci Otomobil
Çevreci Fabrika
Çevreci Yan Sanayi ve Tedarikçiler
Çevreci Servisler

Fiat Laboratuvarları

"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesi ile entegre yürütülen Fiat Laboratuvarları-Fiat Teknik Eğitim Programı, ilk olarak 2006'da Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ndeki pilot uygulama ile başladı. Yurdun farklı bölgelerinde farklı okullara ulaşabilmek, bu bölgelerdeki bayi-servis teşkilatımız ile okullar arasındaki işbirliğini güçlendirmek hedefi ile 2008 Eylül ayında imzalanan protokol ile Türkiye'nin 9 farklı ilinde 11 Fiat Laboratuvarı kuruldu.

Fiat Laboratuvarları "Ülkemizde otomotiv sanayindeki gelişmeler; üretim, ihracat ve ithalattaki hedefler, bu alanda yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünün yetiştirilmesine ve sanayide değerlendirilmesine önem ve öncelik kazandırma" amacı ile yola çıktı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi'nin imkânlarını birleştirerek endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlarının motorlu araçlar teknolojisi alanlarının geliştirilmesine katkı da sağlıyor.

"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesi kapsamında, FIAT Laboratuvarında öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerden burs alabilme koşullarını sağlayanlara (başarılı, ekonomik açıdan desteğe muhtaç vb.) Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı tarafından burs imkanı sağlanır.

Öğrenciler "Fiat Eğitim Laboratuvarı"nda teorik ve pratik eğitimlerle güncel gelişmeleri yakından takip ederken, bir yandan da Fiat markası ve teknolojilerini detaylı biçimde etüt ederek mezun olma ve iş imkanlarından yararlanma ayrıcalığına sahip olurlar.

ÖTA

Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ömrünü tamamlamış araçlara (ÖTA) ilişkin yönetmelik", ömrünü tamamlamış araçların ve bunlara ait parçaların yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlayarak insana ve çevreye zarar verebilecek atık oluşumunu engellemeyi amaçlar.

Süreç hakkında detaylı bilgi için www.emniyetli.com